Zuid-West Limburg

https://www.zuidwestlimburg.be/

Wnd. Zonecdt.: Bert Swijsen

Gemeentes: Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-De-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen, Zonhoven

Brandweerpost Beringen

Brandweerpost Borgloon

Brandweerpost Hasselt

Brandweerpost Herk-de-Stad

Brandweerpost Heusden-Zolder

Brandweerpost Sint-Truiden

Brandweerpost Tessenderlo

Brandweerpost Tongeren

Afgevaardigden V.S.O.A.

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Verantwoordelijke leider 

firefighter.wal@slfpg2-zds.be

Wij hebben momenteel twee procedures lopen nl

  1. aanwerving beroepsbrandweerman/coördinator hulpverlener-ambulanciers met een bijzondere beroepstitel en
  2. aanwerving beroepsbrandweerman - beheer gebouwen.

De proeven gaan door op:

  1. 1 en 5 juni (BBT)
  2. 21 en 22 juni (beheer gebouwen)

Agenda BOC/CPBW 9 mei 2023

Verslag BOC/CPBW 28 februari 2023

  CPBW

  1. Bespreking maandverslagen en toelichting ongevallen (02/2023 - 03/2023) 2. Datums rondgangen veiligheid en gezondheid 2023

  BOC

1. Vacantverklaringen: • Vrijwillig brandweerman via aanwerving.• Tweede oproep beroepsbrandweerman-beheer gebouwen via aanwerving ipv.professionalisering in de eigen en uit andere zones .• Beroepskapitein via aanwerving wegens vrijwillig ontslag stagiair beroepskapitein.

2. Aanpassing arbeidsreglement : • Update camera's.• Update administratieve inlichtingen: contactgegevens vertrouwenspersonen.


Agenda BOC/CPBW 28 februari

CPBW

1. Bespreking maandverslagen en toelichting ongevallen (12/2022 - 01/2023) (DOC2a-DOC2b)

2. Bespreking EAO

3. Jaaroverzicht 2022 arbeidsongevallen

4. Register camerabewaking

BOC

1. Open stellen vacature beroepsbrandweerman met een BBT.

2. Affiches van de vakorganisaties die opgehangen worden in de lift van de kazerne van Hasselt.

Over het afficheren van info zijn afspraken vastgelegd op het provinciaal BOC van 04 april 2019

en 25 juni 2019.

3. Toelichting proefproject personeel: dubbele plaats van tewerkstelling operationele brandweerman met functiespecifieke taak gebouwenbeheer.

4. Ter info: vrijwillig ontslag stagiair beroepskapitein


Wij hebben momenteel twee procedures lopen nl vrijwillige hulpverlener-ambulancier en professionalisering brandweerman en brandweerman beheer gebouwen.

  • 26/01 en 27/01 voor HV-ambulancier
  • 01/03 en 03/03 voor brandweerman


Stand van zaken decontamineren van interventiepakken

 
Werkgroep hygiëne vergaderde op 1/12. Tijdens dit overleg is de verdere uitrol hiervan voorzien in de planning van 2023. In het kader van de geplande aankoop van nieuwe interventiekledij (budget 2024) dient het aankoopproces te worden uitgewerkt daarnaast moeten ook enkele praktische aspecten zoals de wasprocedure, registratie, controle van slijtage, ... afgetoetst en uniform vastgelegd worden.
Wat het decontamineren van kledij door CO2-wassing betreft wordt er binnen het Netwerk Logistiek gekeken naar een gemeenschappelijke gedragen oplossing. Sensibilisering van de gebruikers blijft ook een aandachtspunt van de werkgroep Hygiëne.


Vraag naar acties beschadigde pakken

 
Een lid van omite deelt een aantal foto's van beschadigde interventiekledij van de post Hasselt.
Deze pakken zouden volgens de MOB van 14 augustus 2015 betreffende interventiekledij onherroepelijk code ROOD moeten krijgen. Toch blijft deze kledij in dienst met de nodige veiligheidsrisico's (gezondheid en brandwonden) tot gevolg.
De eigenaars van deze pakken zijn zeer goed op de hoogte van deze beschadigingen maar krijgen hun pak niet hersteld (duurt te lang) of vervangen (er is geen stock). Als ledden van het CPBW vinden we dit onaanvaardbaar en een ernstige inbreuk op de welzijnswet van 4 augustus 1996 ("Elke werkgever is gehouden om de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitoefening van hun werk en om de risico's die inherent zijn aan dit werk te beperken") en het KB van 30 augustus 2013 betreffende de minimale normen van PBM's.

Situatie :


In totaal werden er 19 beschadigde jassen/broeken vastgesteld. De maten van deze kledijstukken werden doorgestuurd naar de kledijverantwoordelijke van de zone. Hij bevestigde .....

Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Kleedruimte ambulanciers post Tongeren:


Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Goed nieuws voor de hulpverlening ! Volgend jaar start de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van Brandweer Beringen. Met ongeveer 900 lokale interventies per jaar, is een goede en flexibele infrastructuur noodzakelijk voor het waarborgen van een vlotte bijstand!

Het gaat zowel om een uitbreiding van de kleedkamer, administratieve ruimtes, leslokalen, verblijfsruimte en meer stelplaatsen met directe uitrit voor de voertuigen.

Als burgemeester en als Beringenaar ben ik zeer tevreden dat we dankzij de grondige renovatie en uitbreiding van de kazerne, verder inzetten op de veiligheid van iedereen in onze stad. 


Wij informeren u over tijdstippen van de examens die binnenkort plaatsvinden in onze zone. 

Professionalisering beroepsbrandweerman/dispatcher in de eigen zone of in een andere zone:


Schriftelijke proef op maandag 9 mei 2022 van om 18u30 in HasseltPraktische en mondelinge proef op vrijdag 20 mei 2022 in Hasselt (daguren). 

De planning laten wij u nog weten. Deze is afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten op het schriftelijk gedeelte. 

Aanwerving vrijwillige hulpverlener-ambulanciers:
Mondelinge proeven op maandag 9 mei, vrijdag 13 mei en dinsdag 17 mei, telkens van 9u30 tot 15u00